1977, Ankara. Tasarımcı-üretici mimar. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1999-2005 yılları arasında birçok müze, toplu konut projelerinde Prof.Dr.İhsan Bilgin ile birlikte çalıþtı. 2004 yýlýnda İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladý. 2005 yılından beri aynı bölümde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 2006'da hayalbilim'i kurdu. hayalbilim yenilikçi üretim yöntemleri üzerinden araştırma-geliştirme konularına odaklanmış bir tasarım, mimarlık ve sanat atölyesidir. Elektro-mekanik heykel ve demir dövme konularında atölye çalışmaları yapmaktadır. İşleri, Todaysart 2012 Lahey ve Amber'10, Amber'12 Sanat ve Teknoloji Festivalleri'nde yer almıştır.

1977, Ankara. Designer-maker architect. He graduated from Istanbul Technical University Architectural Faculty in 1999. Worked as an architect with Prof.Ihsan Bilgin between 1999-2005. He is a visiting lecturer at istanbul technical university industrial design department since 2005 where he completed his master degree. In 2006 he established hayalbilim. hayalbilim is a design, architecture and art studio focuses on research-development by the axis of producibility using different manufacturing processes. He performs workshop studies in design, elektro-mechanical sculpturing and blacksmithing. His works are exhibited in Todaysart 2012 Den Haag, Amber'10, Amber'12 Art and Technology Festivals.